Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Đá Liếm Bổ Sung Khoáng Cho Bò Sữa

Đá Liếm Bổ Sung Khoáng Cho Bò Sữa

1. Tảng Đá Liếm :

2. Thực Trạng : 

•Thiếu khoáng sẽ gây rối loạn trao đổi chất, khả năng tiêu hóa kém dẫn tới không hấp thu được chất dinh dưỡng.

•Thiếu khoáng làm cho sức khỏe của bò giảm sút, da lông khô, dễ mắc các bệnh về chân móng, đặc biệt là sinh sản.

•Thiếu khoáng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi không cao, không bền vững.

3. Vai Trò Của Táng Đá Liếm :

•Sử dụng cho trâu, bò, nai, dê….nhất là gia súc chăn thả và dùng làm giống.

•Chứa các nguyên tố vi lượng giúp cho sự phát triển bình thường của gia súc.

•Chứa hàm lượng nguyên tố Fe ( sắt) giúp tăng trưởng và đẻ sai.

4.Lợi Nhuận :

•Sử dụng đá liếm tính cho 4 con/chu kỳ/hộ:

–Chi phí: 660.000 đồng (1/2 thùng đá liếm cho bò cạn sữa, 1 thùng cho bò đang khai thác).

–Sau 10 tháng:

•Sản lượng: 390 kg/tháng/con (đối chứng), 398kg/tháng/con (mô hình).

•Trong 10 tháng: 80kg/con x 4con/mô hình = 320kg x 10.000 đồng/kg là 3.200.000 đồng.

•Tiền lãi: 3.200.000 – 660.000 = 2.540.000 đồng.

0 comments:

Đăng nhận xét