Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Quy Trình Cải Tạo Đất Dùng Chế Phẩm Sinh Học Vườn Sinh Thái

1. Công dụng của chế phẩm sinh học vườn sinh thái:

Chế phẩm sinh học vườn sinh thái bổ sung và làm cân bằng dinh dưỡng cho đất, phân giải các thành phần vô cơ và hữu cơ khó tan thành dễ tan, dễ tiêu cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Ngoài ra, chế phẩm sinh học vườn sinh thái còn Hỗ trợ hệ Vi sinh vật có ích trong đất phát triển làm cho đất tơi xốp thoáng khí, giàu dinh dưỡng khoáng; ức chế sự hình thành và phát triển của các chủng Vi sinh vật gây hại đối với cây trồng, chế phẩm sinh học vườn sinh thái  tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển tốt từ đó giảm chi phí phân bón hoá học từ 30 - 50%.

2. Cách sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái:

- Chế phẩm sinh học vườn sinh thái dùng cải tạo đất: Dùng chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái pha với nước theo tỷ lệ gấp 500 lần (tức là cứ 100ml chế phẩm sinh học pha vừa đủ với 50 lít nước) phun ẩm đều lên đất cần cải tạo cho một diện tích khoảng 500 - 800m2. Phun chế phẩm sinh học liên tiếp từ 3 - 5 đợt, tuỳ theo tính chất đất từng vùng, cứ 5 - 7 ngày phun 01 đợt.

Lưu ý khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái: Đất trước khi cải tạo nên cuốc xới và phơi ải trước 15 - 20 ngày, loại bỏ tàn dư cỏ dại và những khu trú ẩn của sâu bệnh hại cây trồng. Đặc biệt để đạt hiệu quả, trước khi xử lý đất 2 ngày nên tạo độ ẩm bão hoà cho đất.

- Chế phẩm sinh học bổ sung dinh dưỡng đất: Trong quá trình sinh trưởng của cây trồng, đất mất đi một phần dinh dưỡng và thường bị dí chặt bề mặt do điều kiện tự nhiên và điều kiện chăm sóc làm ảnh hưởng đến sự phát triển bộ rễ cây trồng. Vì vậy, để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong đất và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ rễ phát triển tốt dùng chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái pha với nước theo tỷ lệ gấp 1.500 lần (tức là cứ 100ml chế phẩm sinh học pha với 150 lít nưước) phun chế phẩm sinh học vườn sinh thái quanh gốc hoặc luống cây trồng.

- Tăng hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ: Đẩy mạnh quá trình phân giải các chất hữu cơ, vô cơ khó tiêu, khó tan cung cấp dinh dưưỡng khoáng cho cây trồng, giảm các hiện tượng mất phân bón qua các con đường như rửa trôi, bay hơi... từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm chi phí đầu vào từ 30 - 50%.

Cách dùng chế phẩm sinh học vườn sinh thái như sau: Phân bón hữu cơ (phân chuồng, phân xanh...): Trưước khi bón lót từ 5 - 7 ngày , dùng 100ml chế phẩm sinh học pha với 50 - 100 lít nước phun đều lên các loại phân hữu cơ.

0 comments:

Đăng nhận xét