Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Chế Phẩm Sinh Học Vườn Sinh Thái Cho Khoai Tây


che pham sinh hoc, che pham sinh hoc vuon sinh thai, che pham sinh hoc vuon sinh thai cho khoai tay, su dung che pham sinh hoc vuon sinh thai
CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO KHOAI TÂY

CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI ÁP DỤNG  CHO KHOAI TÂY. Kích thích hệ vi sinh vật có ích trong đất phát triển, ức chế vi sinh vật gây hại, phân giải các hợp chất hữu cơ và vô cơ từ dạng khó tan thành dễ tan cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, tạo điều kiện cho củ nảy mầm tốt, bộ rễ phát triển đồng đều, sâu và rộng từ đó nâng cao sức chống chịu đặc biệt là hạn và rét.

 Chế phẩm sinh học vườn sinh thái khi sử dụng sẽ Thúc đẩy quá trình nảy mầm, cây con khỏe. Hệ rễ, thân, lá phát triển tốt, bản lá to, xanh và dày, tăng chỉ số diện tích lá tối ưu (LAImax ), nâng cao khả năng quang hợp, hỗ trợ vận chuyển các chất đồng hóa về củ, làm cho củ to, đều và sai củ.

Để hiểu rõ hơn về qui trình sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái cho Khoai Lang :
Click vào đây để xem thông tin chi tiết:  http://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-cho-cay-khoai-tay.html

0 comments:

Đăng nhận xét