Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Chế Phẩm Sinh Học Vườn Sinh Thái Cho Cây Ớt

che pham sinh hoc, che pham sinh hoc vuon sinh thai, su dung che pham sinh hoc vuon sinh thai, huong dan su dung che pham sinh hoc vuon sinh thai, che pham sinh hoc vuon sinh thai cho cay ot
CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO CÂY ỚT

CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI  ÁP DỤNG CHO CÂY ỚT. Thúc đẩy bộ rễ phát triển tốt, cây con phát triển đều, giảm tỷ lệ chết cây con do nấm hại, lá to xanh và dày, hỗ trợ cây quang hợp tốt, tăng tỷ lệ đậu quả, giảm hiện tượng rụng quả, quả đều, chất lượng cao, kéo dài thời gian thu hoạch cho tăng năng suất từ 20 – 30% trở lên, giảm 30 – 50% chi phí phân bón và thuốc BVTV.

Để biết rõ hơn qui trình sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái xin vui lòng:

Click vào đây để xem thông tin chi tiết: http://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/quy-trinh-su-dung-che-pham-sinh-hoc-vuon-sinh-thai-cho-cay-ot.html

0 comments:

Đăng nhận xét