Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Chế Phẩm Sinh Học Vườn Sinh Thái Cho Lúa Ngô Bông Vừng

Chế phẩm sinh học vườn sinh thái cho Lúa Ngô Bông Vừng


Chế phẩm sinh học vườn sinh thái áp dụng cho Lúa Ngô Bông Vừng. Thúc đẩy bộ rễ phát triển, lá to, xanh và dày, tăng khả năng đẻ nhánh hữu hiệu, hỗ trợ cây quang hợp tốt, hạt mảy, lúa cứng cây ít đổ ngã, nâng cao sức đề kháng (chống chịu sâu bệnh, chống rét, chống hạn…). sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái giúp bà con Giảm phân bón từ 30 – 50%, cho năng suất từ 8 – 15%, thu hoạch sớm hơn vụ đại trà từ 5 – 7 ngày.

Để hiểu rõ hơn về qui trình sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái cho Cây Lúa, ngô, Bông, vừng:

Click vào đây để xem thông tin chi tiết: http://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/quy-trinh-su-dung-che-pham-sinh-hoc-cho-lua-ngo-bong-vung.html

0 comments:

Đăng nhận xét