Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Chế Phẩm Sinh Học Vườn Sinh Thái Cho Khoai Lang

CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI CHO KHOAI LANG 

CHẾ PHẨM SINH HỌC VƯỜN SINH THÁI ÁP DỤNG CHO KHOAI LANG. Kích thích bộ rễ, thân lá cây phát triển, nâng cao khả năng quang hợp, tích lũy chất hữu cơ, tạo ra củ khoai to, tăng năng suất và chất lượng củ. sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái đồng thời giúp giảm 30 – 50% lượng phân bón các loại, tăng cường sức đề kháng cho cây hạn chế sự số loại sâu bệnh hại, làm tăng năng xuất từ 20-30%.

Để hiểu rõ hơn về qui trình sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái cho Khoai Lang:

Click vào đây để xem thông tin chi tiết: http://www.chephamsinhhoc.net/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-cho-trong-trot/su-dung-che-pham-sinh-hoc-cho-khoai-lang.html

0 comments:

Đăng nhận xét