Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Kết Quả Sử Dụng CPSH Vườn Sinh Thái


Sử dụng Chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái giúp bà con giảm được 30-50% chi phí đầu tư và mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng năng suất, chất lượng từ 20-30%.

0 comments:

Đăng nhận xét